Projek Elektonik-Android Apps Car

Projek Android Apps, Tempah Android Apps, Tempah Projek FYP, Projek Elektronik Tahun Akhir, FYP Projek Elektronik, Tempahan Projek Elektronik, Projek Elektronik Malaysia, Tempah Projek FYP Android Apps, Electronic Engineering Project, Android Apps FYP Ardiono,tempah projek android apps, Projek Arduino android apps, Projek android apps Jalan Pasar, Beli android apps, Beli android apps FYP, Beli android Tahun Akhir, Projek Microcontroller, android Programming, Projek Mechatronic, Fyp Project android, kedai tempah android apps, projek arduino, projek elektronik android apps, android apps malaysia, android apps mudah, android apps sensor, projek fyp android apps, projek inovasi android apps, projek menggunakan android apps, tempah fyp, tempah projek elektrikal, tempah projek mekanikal, tempah projek tahun akhir, tempah projek fyp

Projek elektronik android apps ini menggunakan android apps sebagai platform untuk mengawal model kereta dari jarak jauh (remote) melalui sambungan bluetooth atau wifi. Apps untuk projek elektronik ini bernama Blynk dan ia boleh dimuat turun di Google Playstore.   Senarai Komponen: Battery Holder Car Model Chassis Nodemcu 1.0 L298N Motor Driver   Rajah Skematik:


Projek Elektronik-Fire Alarm With Backup Supply

Projek Elektronik, Tempah Projek Elektronik, Tempah Projek FYP, Projek Elektronik Tahun Akhir, FYP Projek Elektronik, Tempahan Projek Elektronik, Projek Elektronik Malaysia, Tempah Projek FYP Elektronik, Electronic Engineering Project, Elektronik FYP, Projek Arduino, Tempah Projek Arduino, Projek Arduino PIC, Projek Elektronik Jalan Pasar, Beli Projek Elektronik, Beli Projek Elektronik FYP, Beli Projek Elektronik Tahun Akhir, Projek Microcontroller, PIC Programming, Projek Mechatronic, Fyp Project Electronic, kedai tempah projek elektronik, projek arduino, projek elektronik arduino, projek elektronik malaysia, projek elektronik mudah, projek elektronik sensor, projek fyp elektronik, projek inovasi kejuruteraan elektrik, projek menggunakan pic, tempah fyp, tempah projek elektrikal, tempah projek mekanikal, tempah projek tahun akhir, tempah projek fyp

Projek elektronik ini merupakan alarm sistem jika berlaku kebakaran. Sensor yang digunakan akan mengesan kebocoran gas dan juga api. Sistem ini juga dilengkapi dengan pancutan air untuk memadam api dan juga backup supply untuk kegunaan bangunan jika bekalan elektrik terputus. Selain itu, terdapat juga magnetic lock pada pintu yang akan terbuka secara automatik jika kebakaran…


Projek Elektronik-Home Automation

Projek Elektronik ini berfungsi untuk memudahkan pengguna untuk mengawal suis on/off di rumah tanpa perlu menekan suis secara manual. Pengguna boleh mengawal suis dengan hanya menggunakan Android Apps di smart phone dengan hanya perlukan access bluetooth/wifi.   Senarai Komponen: Arduino UNO Bluetooth Module HC-05/wifi module ESP-8266 240V AC Bulbs 5v 8-Channel Relay Module MCB,ELCB &…


Projek Elektronik-Keyless Auto Door Lock

Projek elektronik ini merupakan pintu yang mempunyai alarm sistem yang berfungsi secara automatik. Pada bahagian pintu akan terdapat receiver manakala pada user akan terdapat transmitter. Jika transmitter tersebut berada berdekatan dengan receiver, buzzer tidak akan berbunyi jika pintu dibuka. Begitu juga sebaliknya, jika transmitter berada pada jarak lebih 10 meter dari receiver, buzzer akan berbunyi…


Projek Elektronik-Android Apps Pill Reminder

Projek Elektronik Android Apps Pill Reminder adalah projek yang mempunyai aplikasi Android Apps digabungkan bersama hardware litar elektronik. Android Apps projek ini mempunyai pelbagai fungsi antaranya adalah sebagai alat reminder waktu, jumlah dan nama ubat yang perlu diambil oleh pengguna. Selain itu, ia juga mempunyai fungsi sebagai reminder temu janji bersama doktor, nota-nota penting berkaitan…