Bluetooth Controlled Signboard

Bluetooth Controlled Signboard

Projek Bluetooth Controlled Signboard berfungsi sebagai alat kawalan trafik di persimpangan jalan. Pengguna boleh mengawal alat ini secara manual menggunakan aplikasi yang diinstall di telefon. Projek Bluetooth Controlled Signboard berfungsi sama sahaja seperti konsep lampu isyarat, tetapi ia menggunakan method mekanikal bagi memberi isyarat kepada pengguna jalan raya.

Rajah Skematik:

Senarai Komponen:

  • Arduino UNO
  • Bluetooth Module HC-05
  • Stepper Motor
  • 12V Lead Acid Battery

Video Fungsi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: