Category: Database

Homestay Access System

Homestay Access System

Projek Homestay Access System berfungsi sebagai satu sistem yang memudahkan pengurusan dalam mengendalikan rumah tumpangan homestay. Sistem ini menggunakan Google..

Raspberry Pi- Flood Level Live Monitoring

Raspberry Pi- Flood Level Live Monitoring

Flood Level Live Monitoring berfungsi untuk memasukkan data paras air ke dalam Web Server. Data di dalam bentuk graf akan..

Projek Elektronik IOT – Key Box Access System

Projek Elektronik IOT – Key Box Access System

Projek Elektronik IOT – Key Box Access System adalah projek IOT yang menggabungkan Android Apps dengan kotak simpanan kunci. Projek..

Google Spreadsheet Database Server

Google Spreadsheet Database Server

Google Spreadsheet Database Server berfungsi sebagai data logging system. Sistem ini menggunakan: Javascript Arduino Google Spreadsheet PushingBox API Database system..