Projek Elektronik – PCB Etching Machine

Projek Elektronik, Tempah Projek Elektronik, Tempah Projek FYP, Projek Elektronik Tahun Akhir, FYP Projek Elektronik, Tempahan Projek Elektronik, Projek Elektronik Malaysia, Tempah Projek FYP Elektronik, Electronic Engineering Project, Elektronik FYP, Projek Arduino, Tempah Projek Arduino, Projek Arduino PIC, Projek Elektronik Jalan Pasar, Beli Projek Elektronik, Beli Projek Elektronik FYP, Beli Projek Elektronik Tahun Akhir, Projek Microcontroller, PIC Programming, Projek Mechatronic, Fyp Project Electronic, kedai tempah projek elektronik, projek arduino, projek elektronik arduino, projek elektronik malaysia, projek elektronik mudah, projek elektronik sensor, projek fyp elektronik, projek inovasi kejuruteraan elektrik, projek menggunakan pic, tempah fyp, tempah projek elektrikal, tempah projek mekanikal, tempah projek tahun akhir, tempah projek fyp

Projek Elektronik – PCB Etching Machine ini berfungsi untuk mengocakkan Ferric Chloride acid secara perlahan-lahan supaya proses etching untuk melarutkan copper pada PCB berlaku lebih cepat. Pengguna boleh menetapkan tempoh mesin ini berfungsi melalui keypad dan LCD yang disediakan. Selain itu, juga terdapat liquid sensor bagi mengesan paras cecair supaya tidak melebihi kadar yang ditetapkan.…


PIC DC Voltage & Pulse Reader

Fungsi projek ini adalah untuk memaparkan bacaan voltage dan frequency pulse dari dc current Senarai Bahan: PIC Protoboard Resistors LCD 16×2 Relay 5V


PIC Water Level Detector

Water Level Detector berfungsi sebagai pengesan aras air jika berlaku banjir. Mempunyai output buzzer dan led sebagai alert kepada user   Senarai Bahan: PIC16F877A PICĀ Protoboard LCD 16×2


Projek Elektronik-Gas Alarm With Cut Off System (PIC)

Fungsi projek elektronik adalah untuk mengesan kebocoran gas. Jika ada kebocoran alarm akan berbunyi, user akan dapat notification melalui android apps dan kepala gas akan ditutup secara automatik. Senarai Komponen: PIC16f877A Servo Motor MG 995 LCD 16×2 SK40C Development Board MQ-07 Gas Sensor LED Buzzer   Rajah Skematik: