IOT Pet Feeder

IOT Pet Feeder

Projek IOT Pet Feeder berfungsi memberi makanan kepada haiwan peliharaan semasa ketiadaan tuan di rumah. IOT Pet Feeder ini boleh dikawal melalui aplikasi di telefon pintar atau menggunakan sensor yang terdapat di alat tersebut. User hanya perlu memastikan IOT Pet Feeder ini mempunyai sambungan wifi sebagai medium komunikasi antara telefon dan projek IOT Pet Feeder. Projek IOT Pet Feeder ini juga boleh dipasang UPS Power Supply dan bateri sebagai langkah memastikan projek sentiasa berjalan dengan baik walaupun bekalan elektrik terputus.

Rajah Skematik:

Senarai Komponen:

  • Arduino
  • Servo MG995
  • Ultrasonic Sensor
  • ESP8266 Wifi Module
  • UPS Power Supply (Optional)
  • 12V Lead Acid Battery (Optional)

Video Fungsi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: