Water Level Monitoring System

Water Level Monitoring System

Projek ini berfungsi untuk melaporkan paras air di tangki. Laporan boleh disemak oleh user melalui API Thingspeak.comĀ atau melalui command SMS..

Easy Leg Support

Easy Leg Support

Projek Easy Leg Support berfungsi sebagai pembantu pesakit yang mempunyai kecederaan kaki. Ia diinovasikan dengan fungsi boleh dipakai di kaki..

12V UPS Backup Supply

12V UPS Backup Supply

Litar ini berfungsi sebagai backup supply jika main supply di rumah terputus. Sesuai untuk kegunaan alarm sistem atau CCTV  ..

Hand Rehabilitation Machine

Hand Rehabilitation Machine

Alat ini digunakan sebagai alat pemulihan bagi pesakit yang baru menjalani pembedahan atau pesakit yang ingin menjalani proses rehabilisasi bahagian..

Wireless Energy Transmission

Wireless Energy Transmission

Wireless Energy Transmission project. Wireless power transfer (WPT) or wireless energy transmission is the transmission of electrical power from a..