GPS Qibla Compass

GPS Qibla Compass

Device ini berfungsi untuk menunjukkan arah kiblat secara automatik untuk setiap tempat berpadukan data coordinate dari GPS Module Senarai Bahan:..

Automatic Chicken Coop Door

Automatic Chicken Coop Door

Pintu reban ayam berfungsi secara automatik menggunakan sensor cahaya (LDR).   Senarai Bahan: Mekanikal: Metal Square Tube Acrylic Board PVC..

240V Inverter

240V Inverter

Rajah Skematik: SCHEMATIC PCB Layout: invertre1pdf inverter2

Solar Charger Controller

Solar Charger Controller

Senarai Bahan: List Component   Rajah Skematik: solar circuit   PCB Layout: solar pcb solar pcb

Water Level Monitoring System

Water Level Monitoring System

Projek ini berfungsi untuk melaporkan paras air di tangki. Laporan boleh disemak oleh user melalui API Thingspeak.comĀ atau melalui command SMS..