Automatic Bluetooth Light

Automatic Bluetooth Light

Automatic Bluetooth Light adalah projek untuk mengawal lampu menggunakan dua method iaitu melalui bluetooth pada smart phone atau menggunakan sensor LDR. Pengguna boleh menetapkan salah satu mode tersebut pada projek Automatic Bluetooth Light ini untuk mengawal lampu itu melalui aplikasi yang diinstall pada smart phone.

Senarai Komponen:

  • LDR
  • 12V DC Bulb
  • 12V Adapter
  • Arduino UNO
  • Motor Driver L298N
  • HC-05 Bluetooth Module

Rajah Skematik:

Video Fungsi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: