Category: Electrical

Projek Elektronik – Automatic Street Light Model

Projek Elektronik – Automatic Street Light Model

Projek Elektronik – Automatic Street Light Model adalah prototype bagi projek lampu jalan raya yang berfungsi secara automatik untuk mengawal..

Projek Elektronik – Mini Solar Tracker

Projek Elektronik – Mini Solar Tracker

Projek Elektronik – Mini Solar Tracker adalah prototype model Solar Tracker┬áRobot bersaiz kecil. Ia berfungsi untuk menggerakkan solar panel berpandukan..

Gravity Powered Light

Gravity Powered Light

Projek Gravity Powered Light berfungsi sebagai generator yang menghasilkan cahaya melalui tenaga gravity. Projek ini hanya memerlukan load (beban) yang..

Projek Elektronik – RFID Smart Home Switch

Projek Elektronik – RFID Smart Home Switch berfungsi sebagai sistem yang mengawal suis di rumah berdasarkan jumlah pengguna keluar/masuk ke..

Projek Elektronik – Piezo Generator

Projek Elektronik – Piezo Generator

Projek Elektronik – Piezo Generator berfungsi untuk menghasilkan tenaga elektrik melalui piezo element. Kebiasaannya piezo akan ditempat di bawah platform..

PCB Etching Machine

PCB Etching Machine

PCB Etching Machine is used to slowly stir ferric Chloride acid so that the etching process to dissolve copper on..