Category: Electronic

Water Level Monitoring System

Water Level Monitoring System

Projek ini berfungsi untuk melaporkan paras air di tangki. Laporan boleh disemak oleh user melalui API Thingspeak.comĀ atau melalui command SMS..

12V UPS Backup Supply

12V UPS Backup Supply

Litar ini berfungsi sebagai backup supply jika main supply di rumah terputus. Sesuai untuk kegunaan alarm sistem atau CCTV  ..

Hand Rehabilitation Machine

Hand Rehabilitation Machine

Alat ini digunakan sebagai alat pemulihan bagi pesakit yang baru menjalani pembedahan atau pesakit yang ingin menjalani proses rehabilisasi bahagian..

Wireless Energy Transmission

Wireless Energy Transmission

Wireless Energy Transmission project. Wireless power transfer (WPT) or wireless energy transmission is the transmission of electrical power from a..

Projek Elektronik-Gas Alarm With Cut Off System (PIC)

Projek Elektronik-Gas Alarm With Cut Off System (PIC)

Fungsi projek elektronik adalah untuk mengesan kebocoran gas. Jika ada kebocoran alarm akan berbunyi, user akan dapat notification melalui android..

Auto Plant Watering Using Sensor

Auto Plant Watering Using Sensor

Projek ini berfungsi sebagai penyiram tanaman. Input yang dibaca melalui sensor akan menghidupkan motor pam jika didapati tanah berada dalam..