Category: IOT

Main Switch Controller

Main Switch Controller

Projek ini adalah bertujuan untuk menghidupkan main switch yang ‘ditendang’ di rumah. User boleh monitor status elektrik di rumah serta..

Water Level Monitoring System

Water Level Monitoring System

Projek ini berfungsi untuk melaporkan paras air di tangki. Laporan boleh disemak oleh user melalui API Thingspeak.comĀ atau melalui command SMS..