Face Recognition Door Lock

Face Recognition Door Lock

Projek Face Recognition Door Lock menggunakan algoritma pengecaman muka untuk membuka kunci pintu secara automatik. Pengguna perlu mendaftar wajah pada sistem bagi membolehkan projek Face Recognition Door Lock ini mengecam wajah. Hanya wajah yang telah didaftar sahaja boleh membuka solenoid lock pada litar.

Senarai Komponen:

  • Arduino UNO
  • ESP32 CAM
  • Solenoid Lock
  • 5V Relay

Rajah Skematik:

Video Fungsi:

%d bloggers like this: