Face Recognition Door Mechanism

Face Recognition Door Mechanism

Face Recognition Door Mechanism berfungsi menggunakan algoritma pengecaman muka untuk membuka pintu secara automatik. Pengguna perlu mendaftar wajah pada sistem bagi membolehkan projek Face Recognition Door Mechanism ini mengecam wajah. Hanya wajah yang telah didaftar sahaja boleh memusingkan motor untuk membuka pintu.

Senarai Komponen:

  • Arduino UNO
  • L298N Motor Driver
  • ESP32 CAM
  • 12V Motor
  • 12V Power Adapter
  • Magnetic Switch

Rajah Skematik:

Video Fungsi:

%d bloggers like this: