IOT Cat Feeding Box

IOT Cat Feeding Box

Projek IOT Cat Feeding Box berfungsi untuk memudahkan pengguna memberi makan kepada kucing walaupun tidak berada di rumah. Pengguna hanya perlu kawal IOT Cat Feeding Box menggunakan apps Blynk di telefon, kotak akan terbuka untuk memberi makanan pada kucing secara automatik

Senarai Komponen:

  • ESP32 Board
  • 12V Linear Actuator Motor
  • LM2596 Voltage Regulator
  • L298N Motor Driver
  • 12V Power Adapter

Rajah Skematik:

Video Fungsi:

%d bloggers like this: