IOT Energy Meter

IOT Energy Meter

Projek IOT Energy Meter berfungsi memantau pengunaan tenaga pada sesebuah bangunan. Current sensor digunakan pada projek ini bagi membaca nilai arus yang terdapat pada isi bangunan. IOT Energy Meter ini akan menghantar maklumat tenaga dalam nilai KWH kepada pengguna melalui apps Blynk pada telefon pengguna. Selain itu, pengguna juga boleh menghidup dan mematikan suis melalui telefon

View Post

Senarai Komponen:

  • Current Sensor
  • Nodemcu Wifi Module
  • Arduino UNO
  • Switch Box
  • 5V Relay

Rajah Skematik:

Video Fungsi:

%d bloggers like this: