IOT Energy Meter

IOT Energy Meter

Fungsi IOT Energy Meter adalah untuk memantau keadaan perkakas dari jarak jauh. IOT Energy Meter mempunyai current sensor yang perlu dikepilkan pada wayar live sesuatu perkakas yang hendak dipantau. Current sensor akan membaca nilai arus. Sekiranya bekalan elektrik terputus, bacaan arus akan turun secara mendadak sehingga ke bawah nilai yang ditetapkan oleh pengguna melalui push button. Setelah itu, alat IOT Energy Meter ini menghantar notifikasi kepada telefon pengguna memberitahu perkakas yang dipantau telah terputus bekalan elektrik

Senarai Komponen:

  • ESP32 Wifi
  • SCT Current Sensor
  • OLED Display
  • Resistors
  • Push Button
  • Variable Resistor
  • Capacitor

Rajah Skematik:

Video Fungsi:

%d bloggers like this: