IOT Hydroponic Monitoring

IOT Hydroponic Monitoring

Projek IOT Hydroponic Monitoring berfungsi untuk memantau tumbuhan/tanaman hydroponic. IOT Hydroponic Monitoring ini mempunyai grow light yang berfungsi berpandukan sensor suhu yang mengesan suhu sekeliling. Selain itu terdapat juga sensor PH, sensor water level dan sensor TDS. Kesemua data dari sensor akan dihantar ke server Blynk dan pengguna boleh memantau bacaan melalui apps Blynk di smartphone

Senarai Komponen:

  • Nodemcu Wifi
  • TDS Sensor
  • PH Sensor
  • Water Level Sensor
  • Relay
  • DHT11
  • Arduino UNO
  • 12V Power Supply

Rajah Skematik:

Video Fungsi:

%d bloggers like this: