Water Quality Monitoring

Water Quality Monitoring

Water Quality Monitoring berfungsi untuk mendapatkan parameter bacaan air untuk tujuan pemantauan. Paramater seperti bacaan PH, turbidity, suhu dan paras air akan dihantar melalui IOT platform Blynk Apps. Water Quality Monitoring juga mempunyai fungsi untuk menghantar notifikasi pada telefon apabila sesuatu parameter melebihi nilai yang sepatutnya.

Senarai Komponen:

  • Arduino UNO
  • ESP8266 Nodemcu
  • PH Sensor
  • Turbidity Sensor
  • DS18B20 Temperature Sensor
  • Water Level Sensor
  • Buzzer

Rajah Skematik:

Video Fungsi:

%d bloggers like this: