Nut Peeler Machine

Nut Peeler Machine

Projek Nut Peeler machine adalah projek mekanikal ringkas yang berfungsi untuk mengupas kacang. Terdapat DC gear motor pada projek Nut Peeler Machine ini yang berpusing untuk mengupas kulit kacang serta vibration motor untuk memberi getaran selepas kulit kacang dikupas bagi mengasingkan kulit dengan kacang. Projek ini berfungsi dengan kadar voltage 12V.

Senarai Komponen:

  • Plywood
  • DC gear motor 12V
  • Vibration Motor
  • 12V Power Supply
  • Screws
  • PVC Pipe

Video Fungsi

https://youtube.com/shorts/18YPOwch_6k?feature=share

%d bloggers like this: