240V Inverter

240V Inverter

Rajah Skematik: SCHEMATIC PCB Layout: invertre1pdf inverter2

Solar Charger Controller

Solar Charger Controller

Senarai Bahan: List Component   Rajah Skematik: solar circuit   PCB Layout: solar pcb solar pcb

Water Level Monitoring System

Water Level Monitoring System

Projek ini berfungsi untuk melaporkan paras air di tangki. Laporan boleh disemak oleh user melalui API Thingspeak.comĀ atau melalui command SMS..

Easy Leg Support

Easy Leg Support

Projek Easy Leg Support berfungsi sebagai pembantu pesakit yang mempunyai kecederaan kaki. Ia diinovasikan dengan fungsi boleh dipakai di kaki..

12V UPS Backup Supply

12V UPS Backup Supply

Litar ini berfungsi sebagai backup supply jika main supply di rumah terputus. Sesuai untuk kegunaan alarm sistem atau CCTV  ..