Projek Elektronik – Android Apps Pill Reminder

Projek Elektronik – Android Apps Pill Reminder

Projek Elektronik Android Apps Pill Reminder adalah projek yang mempunyai aplikasi Android Apps digabungkan bersama hardware litar elektronik. Android Apps projek ini mempunyai pelbagai fungsi antaranya adalah sebagai alat reminder waktu, jumlah dan nama ubat yang perlu diambil oleh pengguna. Selain itu, ia juga mempunyai fungsi sebagai reminder temu janji bersama doktor, nota-nota penting berkaitan ubat dan sebagai interface untuk set data pada bahagian hardware. Bahagian litar elektronik pula dilengkapi servo motor untuk membuka penutup kotak ubat, dalam masa yang sama boleh mengeluarkan bunyi buzzer dan paparan lcd. Semua parameter pada hardware perlu ditetapkan oleh user menggunakan Android Apps projek ini melalui sambungan Bluetooth.

 

Projek Elektronik Android Apps Pill Reminder adalah projek yang mempunyai aplikasi Android Apps digabungkan bersama hardware litar elektronik. Android Apps projek ini mempunyai pelbagai fungsi antaranya adalah sebagai alat reminder waktu, jumlah dan nama ubat yang perlu diambil oleh pengguna. Selain itu, ia juga mempunyai fungsi sebagai reminder temu janji bersama doktor, nota-nota penting berkaitan ubat dan sebagai interface untuk set data pada bahagian hardware. Bahagian litar elektronik pula dilengkapi servo motor untuk membuka penutup kotak ubat, dalam masa yang sama boleh mengeluarkan bunyi buzzer dan paparan lcd. Semua parameter pada hardware perlu ditetapkan oleh user menggunakan Android Apps projek ini melalui sambungan Bluetooth.

 

Senarai Bahan:

  • Servo Motor sg90
  • Arduino Mega 2560
  • 12V Adapter
  • LCD 16×2
  • IR Distance Sensor
  • Ply Wood Box
  • HC-05 Bluetooth Module
  • DS1307 RTC Module

 

Rajah Skematik:

Projek Elektronik Android Apps Pill Reminder adalah projek yang mempunyai aplikasi Android Apps digabungkan bersama hardware litar elektronik. Android Apps projek ini mempunyai pelbagai fungsi antaranya adalah sebagai alat reminder waktu, jumlah dan nama ubat yang perlu diambil oleh pengguna. Selain itu, ia juga mempunyai fungsi sebagai reminder temu janji bersama doktor, nota-nota penting berkaitan ubat dan sebagai interface untuk set data pada bahagian hardware. Bahagian litar elektronik pula dilengkapi servo motor untuk membuka penutup kotak ubat, dalam masa yang sama boleh mengeluarkan bunyi buzzer dan paparan lcd. Semua parameter pada hardware perlu ditetapkan oleh user menggunakan Android Apps projek ini melalui sambungan Bluetooth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: