Raspberry Pi Crops Monitoring

Raspberry Pi Crops Monitoring

Raspberry Pi Crops Monitoring adalah projek yang berfungsi sebagai sistem untuk memantau keadaan tumbuhan. Raspberry Pi Crops Monitoring mempunyai kamera yang membolehkan pengguna untuk memantau tumbuhan di smart phone menggunakan Internet. Projek ini juga menggunakan database Firebase untuk merekod data-data tumbuhan

Senarai Komponen:

  • Raspberry Pi
  • DS18B20 Temperature Sensor
  • Soil Moisture Sensor
  • Raspberry Pi Camera

Video Fungsi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: