Raspberry Pi Flood Monitoring Using Image Processing

Raspberry Pi Flood Monitoring Using Image Processing

Raspberry Pi Flood Monitoring Using Image Processing adalah projek yang berfungsi untuk mengesan banjir jika berlaku menggunakan teknik Image Processing algorithm. Raspberry Pi camera digunakan untuk mengesan objek yang boleh terapung seperti pelampung. Apabila paras air naik semasa banjir berlaku, pelampung akan turut naik dan imej pelampung akan diproses oleh Raspberry Pi menandakan berlaku banjir. Seterusnya, sistem akan menghantar notifikasi melalui aplikasi Blynk yang dipasang pada telefon

Senarai Komponen:

  • Raspberry Pi 4 Model B
  • Raspberry Pi Camera
  • Nodemcu ESP8266

Video Fungsi:

%d bloggers like this: