Reverse Vending Machine

Reverse Vending Machine

Reverse Vending Machine berfungsi sebagai alat yang menukarkan bahan kitar semula kepada wang syiling kepada pengguna. Reverse Vending Machine menggalakkan pengguna untuk mengitar semula barang-barang daripada terbuang. Terdapat dua sensor iaitu sensor logam dan sensor bukan logam. Setiap kali pengguna meletakkan sebanyak lima material, alat ini akan mengeluarkan duit syiling 50 sen.

Senarai Komponen:

  • Arduino UNO
  • MP3 Module
  • Metal Sensor
  • IR Sensor
  • Speaker
  • SD Card
  • Servo Motor MG995
  • PVC Box
  • PVC Pipe
  • 12V Power Adapter

Rajah Skematik:

Video Fungsi:

%d bloggers like this: