Rotating Trash Sorting Machine

Rotating Trash Sorting Machine

Projek Rotating Trash Shorting Machine berfungsi untuk mengasingkan sampah mengikut jenis material seperti plastik, logam dan kertas. Terdapat tiga sensor untuk membezakan jenis material iaitu IR sensor, metal sensor dan LDR.

Selain itu, projek Rotating Trash Sorting Machine ini juga mempunyai fungsi menghantar notifikasi kepada telefon pintar untuk memberitahu jika sampah telah penuh. Notifikasi akan dihantar melalui aplikasi Blynk.

Gambar projek Rotating Trash Shorting Machine.

Video Fungsi Projek:

Rajah Skematik:

Senarai Komponen:

 • Arduino Mega
 • IR Sensor
 • Metal Sensor
 • LDR
 • Laser
 • Servo Motor MG 995
 • 12V DC Motor
 • L298N Motor Driver
 • Magnetic Switch
 • Load Cell
 • HX 711 Amplifier
 • 9V Adapter

%d bloggers like this: