Soil NPK, Humidity & Temperature Sensor

Soil NPK, Humidity & Temperature Sensor

Soil NPK, Humidity & Temperature Sensor adalah satu alat yang berfungsi untuk membaca lima parameter tanah. Parameter tersebut adalah Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Kelembapan dan Suhu tanah. Alat ini akan memaparkan bacaan pada screen OLED yang terdapat pada PCB board. Soil NPK, Humidity & Temperature Sensor juga mempunyai bateri yang boleh dicas melalui kabel USB

Video Fungsi:

%d bloggers like this: