Speech Recognition Switch Control

Speech Recognition Switch Control

Speech Recognition Switch Control berfungsi sebagai awal kawalan suis menggunakan IOT. Pengguna boleh mengawal suis menggunakan apps yang ada pada telefon. Terdapat dua cara mengawal suis di apps iaitu menggunakan button atau voice command. Voice command di dalam apps ini menggunakan algorithm Google Assistant. Selain itu, pengguna juga boleh memantau status voltage dan current setiap perkakas di apps.

Senarai Komponen:

  • Nodemcu Wifi Module
  • Arduino UNO
  • ACS712 Current Sensor
  • Voltage Sensor
  • Power Adapter
  • AC Plug
  • Relay

Rajah Skematik:

Video Fungsi:

https://www.tiktok.com/@zentronic_studio/video/7323856577029590279

%d bloggers like this: