Wireless Signal Gloves

Wireless Signal Gloves

Projek Wireless Signal Gloves berfungsi sebagai alat untuk menterjemah pergerakan tangan kepada sesuatu mesej. Wireless Signal Gloves sesuai digunakan untuk orang bisu atau kekurangan upaya bagi memudahkan pesakit berkomunikasi hanya dengan menggerakkan tangan memberi isyarat. Mesej akan dihantar secara wireless kepada bahagian receiver dan akan dipaparkan pada skrin lcd.

Senarai Komponen:

  • Arduino Lilypad
  • Arduino UNO
  • Nodemcu
  • 433 MHZ RF Module
  • Flex Sensor
  • ADXL335 Gyroscope
  • L2596 Voltage Regulator
  • LCD 16×2
  • Gloves

Rajah Skematik:

Video Fungsi:

%d bloggers like this: