Wireless Timer

Wireless Timer

Wireless Timer adalah satu projek yang berfungsi sebagai alat pengira masa yang boleh memberi notifikasi pada pengguna dengan membunyikan buzzer. Pengguna perlu menetapkan masa pada bahagian transmitter. Setelah Wireless Timer habis kiraan masa, litar transmitter akan menghantar wireless signal kepada bahagian receiver yang dibawa oleh pengguna. Isyarat yang diterima oleh receiver akan membunyikan buzzer pada litar tersebut. Jarak wireless antara litar transmitter dan receiver adalah 1 KM.

Senarai Komponen:

  • Lora Wireless Transceiver
  • Arduino UNO
  • I2C LCD
  • Push Button
  • Buzzer

Rajah Skematik

Video Fungsi:

%d bloggers like this: