Dual Axis Solar Tracker Version 2

Dual Axis Solar Tracker Version 2

Projek Dual Axis Solar Tracker Version 2 berfungsi sebagai robot yang mengoptimumkan penyerapan tenaga solar pada solar panel. Ia sesuai untuk digunakan pada peringkat domestik mahupun industri. Robot Dual Axis Solar Tracker Version 2 ini akan mengesan jumlah cayaha yang paling tinggi dan akan memusingkan paksi solar panel supaya menghadap ke arah cahaya tersebut menggunakan DC motor


Senarai Komponen:

  • Arduino UNO
  • Solar Panel
  • 12V DC Motor x 2
  • LDR x 4
  • DC Motor Coupling x 4
  • Belt x 2
  • 12V Adapter
  • L298N Motor Driver

Rajah Skematik:

Video Fungsi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: