Auto Plant Watering Using Sensor

Auto Plant Watering Using Sensor

Projek ini berfungsi sebagai penyiram tanaman. Input yang dibaca melalui sensor akan menghidupkan motor pam jika didapati tanah berada dalam keadaan kering

Senarai Bahan:

  • Arduino UNO
  • 240V AC Water Pump
  • Soil Moisture Sensor
  • Trasnsformer 240V-12V
  • Power Supply Circuit
  • LCD 16×2
  • AC Plug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: