Automatic Sauce Dispenser

Automatic Sauce Dispenser

Automatic Sauce Dispenser berfungsi dengan menggunakan sensor IR distance bagi mengesan permukaan yang berada di bawah sensor tersebut. Apabila sensor mengesan permukaan tersebut, sos akan dipam keluar. Fungsi yang kedua pada Automatic Sauce Dispenser, apabila sos penuh di dalam dispenser lampu LED merah akan terpadam dan jika sos berada pada paras yang rendah lampu LED merah akan menyala menandakan sos perlu diisi semula.

Senarai Komponen:

  • Arduino UNO
  • 12V Motor Pump
  • IR Distance Sensor
  • Ultrasonic Sensor
  • LED
  • 12V Adapter
  • 5V Relay
  • Water Hose
  • Plywoord

Rajah Skematik:

Video Fungsi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: