Hydroelectric Generator Prototype

Hydroelectric Generator Prototype

Hydroelectric Generator Prototype adalah model projek ringkas untuk memaparkan mekanism penjanaan kuasa hydro. Projek ini menggunakan motor 12V sebagai penjana kuasa daripada air yang disimpan di dalam empangan (tangki). Apabila injap (valve) dibuka, air akan mengalir dan memusingkan turbine lalu memusingkan shaft pada generator bagi menghasilkan output. Keluaran output projek Hydroelectric Generator Prototype adalah 5V.

Senarai Material:

  • 12V DC Motor Generator
  • USB Step Up Converter
  • USB Mini Light
  • 25 mm PVC Pipe & Connector
  • Valve
  • Tank
  • Metal Tank Stand
  • Steel Motor Shaft
  • Motor Coupling
  • Turbine

Video Fungsi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: