RFID Pigeon Hole

RFID Pigeon Hole

RFID Pigeon Hole adalah sebuah kotak yang berfungsi untuk pengguna meletakkan barang/kertas dokumen. Pemilik RFID Pigeon Hole boleh membuka kotak dengan menggunakan kad RFID yang betul. Jika kad RFID yang tidak berdaftar digunakan, buzzer dan led akan berbunyi. Selain itu, RFID Pigeon Hole juga mempunyai IR sensor yang berfungsi untuk menyalakan led jika barang sudah penuh

Rajah Skematik:

Senarai Komponen:

  • Arduino UNO
  • Relay
  • Solenoid Lock
  • LED
  • 12V Power Supply
  • IR Sensor
  • RFID Reader
%d bloggers like this: